SASKIA KOOPMAN; DECEMBERWENS

Zing

Vecht

Huil

Bid

Lach

Werk

BEWONDER

én DANS!!

in ieder geval in je hoofd; kijk maar naar onderstaand filmpje!